Tarieven

De kosten bedragen 10 euro per uur.

Voorwaarden voor huur/verhuur:

Huren

 1. Huur is inclusief belijning en netten. Exclusief ballen.
 2. Minimale huurtijd is 1 uur.
 3. Bij huren van een dagdeel tellen in principe de volgende blokken:
  17.30 – 22.00 uur (of max. tot zonsondergang)
 4. Huur is inclusief de tijd voor het inrichten van velden en opruimen van materialen.
 5. Huurder ontvangt de tikkie en dient deze te betalen.
 6. Annuleren met de optie van restitutie kan alleen wanneer bij aanvang van of tijdens de gehuurde periode sprake is van:
  • onweer
  • hagelbuien
  • onbruikbare velden vanwege overvloedige regenval
 7. Annulering vanwege andere redenen kan, indien mogelijk en planbaar, alleen leiden tot verplaatsing van de geplande huurperiode.

Verantwoordelijkheid

 1. De huurder draagt er te allen tijde zorg voor dat aanwezige materialen op het beachaccommodatie deskundig worden gebruikt. Huurder is daarvoor verantwoordelijk.
 2. Eventueel ontstane schade tijdens gebruik wordt per omgaande gemeld aan de beachcommissie.
 3. Indien bij het betreden van de Beachclub Klein Scheveningen schade aan onroerend of roerend goed op de buitenterrein van Beachclub Klein Scheveningen wordt gesignaleerd wordt dat direct gemeld aan Beachclub Klein Scheveningen
 4. De door de huurder veroorzaakte schade zal op de huurder worden verhaald
 5. De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor fysieke en psychische schade die ontstaat tijdens activiteiten op  Beachclub Klein Scheveningen. Dat geldt ten aanzien van sporters en begeleiders en ook voor bezoekers en vrijwilligers
 6. Door het aangaan van de huur geeft de huurder aan kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder huur/verhuur plaatsvindt